top of page
CQI.png

Viện Chất lượng Cà phê (CQI) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động quốc tế nhằm nâng cao chất lượng cà phê và cuộc sống của những người sản xuất, trồng cà phê. 

CQI là tổ chức tập hợp các bên đa dạng về chuyên môn trao đổi với nhau để giải quyết các thách thức về ngành công nghiệp cà phê tại địa phương. Các giải pháp tùy chỉnh được định hình bởi các chuyên gia cà phê với nhiều thập kỷ kinh nghiệm,  mang lại nhiều giải pháp lâu dài nhấn mạnh khả năng tự cung tự cấp.

 

Với nguồn gốc sâu xa từ việc buôn bán cà phê,  CQI mong muốn tạo điều kiện cho các kết nối thị trường xây dựng chuỗi cung ứng lành mạnh hơn và cộng đồng cà phê phát triển mạnh mẽ.

Q-GRADER.jpeg
Q-Robusta-Grader-TM-1-248x300.jpeg
Q_Processing-300x300.jpg
Trademark (7).png
Trademark (5).png
bottom of page