top of page
ca%CC%82y%20cafe_edited.png

UCEI (UNITED COFFEE EDUCATION INSTITUTE)

​VIỆN GIÁO DỤC CÀ PHÊ HÀN QUỐC

UCEI (United Coffee Education Institute) - Viện Giáo dục Cà phê Hàn Quốc là một tổ chức chuyên môn hàng đầu về đào tạo và phát triển các chương trình giảng dạy liên quan đến cà phê và quán cà phê tại Hàn Quốc.

UCEI là đối tác chiến lược của D'codeS trong việc xây dựng chương trình đào tạo cà phê tại Việt Nam.

 

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của UCEI là Mr. Lee Seung Hoon. Ông là người đã trải qua sự nghiệp 25 năm trong ngành cà phê ở nước ngoài và là tác giả của cuốn sách "All About Espresso". Ông đã từng giảng dạy về Barista tại các trường đại học và các viện chuyên ngành cà phê trên toàn thế giới.

UCEI được lập ra với mục đích đào tạo các chuyên gia - những người sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp cà phê toàn cầu. Họ xây dựng các cơ sở giáo dục, đưa ra một hướng mới trong việc đào tạo và cung cấp kiến thức cho ngành công nghiệp cà phê. Với mục tiêu này, UCEI đã thiết lập một hệ thống chứng chỉ "UCEI Curriculum Evaluation Qualification".

ha%CC%A3t%20ca%CC%80%20phe%CC%82%202_edi
Trademark (7).png
Trademark (5).png
bottom of page