top of page
CSP-icons-v2-artwork-barista-300x298.png

Khoá đào tạo

SENSORY

Đánh giá thử nếm chất lượng cà phê

Sensory là kỹ năng quan trọng nhất trong ngành ẩm thực F&B nói chung và cà phê nói riêng. Nó là Kim chỉ Nam giúp bạn luôn nhận biết được hướng đi đúng đắn. Ứng dụng của kỹ năng thử nếm là không giới hạn: Kinh doanh xưởng rang cà phê, Kinh doanh quán cà phê, Là Barista hoặc Sở thích. Dù bạn là ai, kỹ năng thử nếm sẽ luôn giúp bạn có nhận định khách quan nhất trong ngành F&B sôi động.

IMG_5440.JPG

Kỹ năng Sensory được coi là Kim chỉ Nam định hướng trên suốt con đường cà phê nói riêng và F&B nói chung

Nắm bắt quy trình vận hành quầy bar bài bản, bền vững chuẩn quốc tê

Kiểm soát được quá trình chiết xuất cà phê và hiệu chỉnh hồ sơ hương vị mong muốn một cách ổn định. 

Nhận thức được tách cà phê hoàn hảo 
​từ mọi yếu tố bằng mọi giác quan.

Hiểu và nhận thức được các dòng máy móc - thiết bị phù hợp với quầy bar của riêng mình, từ đó có thể hiểu để tự đưa ra lựa chọn mua sắm thông thái

Nắm rõ các yêu cầu dịch vụ khách hàng đối với từng mô hình.

Hiểu sâu về nguyên lý chiết xuất với máy espresso, từ đó dễ dàng phát hiện lỗi và xử lý vấn đề linh hoạt trong quầy bar.

Lợi ích của khoá đào tạo đối với học viên

CẤU TRÚC KHOÁ ĐÀO TẠO

Đánh giá thử nếm chất lượng cà phê

KIẾN THỨC NỀN TẢNG
- Kiến thức nền tảng về cà phê
- Đánh giá cà phê trước khi chiết xuất

NGUYÊN TẮC LÝ THUYẾT CỦA PHÂN TÍCH THỬ NẾM
- Hiểu về phân tích thử nếm
- Tại sao điều này rất quan trọng trong cà phê
- Sinh lý học, Tâm lý học & Giải phẫu học trong thử nếm
- Hương, Vị, Hương vị và Xúc giác
- Tìm hiểu sâu về cấp độ của từng vị trong cà phê
- Thực hành đánh giá thử nếm theo phương pháp của thầy Caden Lee

THIẾT LẬP CUPPING &
- Thuật ngữ chính và từ vựng thử nếm
- Phân loại các biểu mẫu Cupping
- Cách sử dụng biểu mẫu Cupping để đo lường chất lượng

HỆ THỐNG CUPPING
- Hệ thống Cupping khác nhau
- Tại sao quy trình tiêu chuẩn lại quan trọng
- Giao tiếp với ngôn ngữ Cupping và Kết quả

PHƯƠNG PHÁP THỬ NẾM TAM GIÁC
- Mục đích thiết lập & Cách phân tích thống kê
- Các phương pháp thử nếm đánh giá khác

QUY TRÌNH CUPPING
- Tiêu chuẩn Cupping SCA và các tiêu chuẩn khác
- Tiêu chuẩn Cupping
- Các thiết bị Cupping và tiêu chuẩn thiết bị

TÔ ĐÁNH GIÁ
- Cách thiết lập tổ đánh giá
- Tiêu chuẩn lựa chọn người vào tổ đánh giá
- Thiết lập phòng Cupping theo tiêu chuẩn
- Cách thiết lập quy trình Cupping theo mục đích riêng
- Hiệu chuẩn cho thành viên tổ đánh giá