top of page

CẬP NHẬT VỀ CHỨNG CHỈ SCA TỪ HIỆP HỘI CÀ PHÊ ĐẶC SẢN THẾ GIỚI - SCA SKILLS DIPLOMAS

Một bộ các chứng chỉ SCA mới - SCA Skills Diplomas, sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc phân bổ và nghiên cứu các kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế, có thể áp dụng ngay sau khóa học.


Mỗi chứng chỉ SCA yêu cầu sự kết hợp giữa học tập cả khóa học cơ bản đến nâng cao. Khám phá từng loại chứng chỉ dưới đây để tìm hiểu trọng tâm cụ thể của từng loại chứng chỉ và yêu cầu bắt buộc để đạt được chứng chỉ đó.


Chứng chỉ SCA Cafe

Tập hợp các khóa học của chứng chỉ này được thiết kế để chuẩn bị cho người học khả năng quản lý các công việc như: sáng tạo, chuẩn bị và quảng bá cho các sản phẩm cà phê đặc sản; Đồng thời trao đổi với khách hàng và đồng nghiệp về vai trò của nhà bán lẻ trong việc thúc đẩy ngành cà phê bền vững hơn.


Yêu cầu của khóa học:

 • Kỹ năng Barista từ cơ bản, nâng cao đến chuyên nghiệp

 • Kỹ năng chiết xuất từ cơ bản, nâng cao đến chuyên nghiệp

 • Kỹ năng rang cơ bản

 • Kỹ năng sensory cơ bản

 • Chương trình cơ bản về cà phê bền vững

 • Chương trình kỹ thuật viên cà phê cơ bản


Chứng chỉ SCA Roasting


Tập hợp các khóa học được thiết kế để chuẩn bị cho người quản lý trong việc phát triển, sản xuất và đảm bảo chất lượng cà phê rang; đồng thời trao đổi với khách hàng và đồng nghiệp về vai trò của nhà rang xay trong việc thúc đẩy ngành cà phê bền vững hơn.


Yêu cầu của khóa học:

 • Kỹ năng chiết xuất cơ bản

 • Kiến thức cà phê nhân xanh cơ bản

 • Kỹ năng rang cà phê từ cơ bản, nâng cao đến chuyên nghiệp

 • Kỹ năng sensory từ cơ bản, nâng cao đến chuyên nghiệp

 • Chương trình cơ bản về cà phê bền vững

 • Chương trình kỹ thuật viên cà phê cơ bản

Chứng chỉ SCA cà phê thương mại


Tập hợp các khóa học được thiết kế để chuẩn bị cho người quản lý trong việc xử lý, đánh giá và kinh doanh cà phê nhân xanh; đồng thời trao đổi với khách hàng và đồng nghiệp về vai trò của họ trong việc thúc đẩy ngành cà phê bền vững hơn.


Yêu cầu của khóa học:

 • Kỹ năng chiết xuất cơ bản

 • Kiến thức về cà phê nhân xanh từ cơ bản, nâng cao đến chuyên nghiệp

 • Kỹ năng rang cơ bản

 • Kỹ năng sensory từ cơ bản, nâng cao đến chuyên nghiệp

 • Chương trình cơ bản về cà phê bền vững

 • Chương trình kỹ thuật viên cà phê cơ bản


Chứng chỉ SCA về cà phê bền vững


Tập hợp các khóa học được thiết kế để chuẩn bị cho người quản lý trong việc phát triển và thực hiện các dự án đặc biệt nhằm thúc đẩy ngành cà phê bền vững hơn, đồng thời có hiểu biết rộng về các kỹ năng được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau của chuỗi cung ứng.


Yêu cầu của khóa học:

 • Kỹ năng Barista cơ bản

 • Kiến thức về cà phê nhân xanh từ cơ bản, nâng cao đến chuyên nghiệp

 • Kỹ năng rang cơ bản

 • Kỹ năng sensory cơ bản

 • Chương trình cơ bản về cà phê bền vững

 • Chương trình kỹ thuật viên cà phê cơ bản


Trong thời gian ra mắt Chứng chỉ Kỹ năng SCA - SCA Skills Diplomas , chứng chỉ hiện tại- SCA Coffee Diploma (còn được gọi là Chứng chỉ 100 điểm) sẽ vẫn có có hiệu lực trong thời gian chuyển tiếp này. Những người đủ điều kiện nhận SCA Coffee Diploma vẫn có thể đăng ký chứng chỉ này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sau đó, SCA Coffee Diploma sẽ được thay thế hoàn toàn bằng SCA Skills Diplomas.24 lượt xem0 bình luận
Trademark (7).png
Trademark (5).png
bottom of page