What is pressure in coffee machine? - Áp suất trong máy cà phê là gì?


(Tiếng Việt phía dưới)

Most of barista know that the coffee machine using pressure to extract espresso under 9 bar pressure. How strong is 9 bar? imagine the environment we are living now is 1 bar, the pressure in steam boiler is around 1.0-1.5 bar and you can get a strong hot steam to steam milk.


In coffee machine, there's total 3 place generate pressure, you will most of coffee machine will have 2 pressure gauges looks like this:


You can read more about pressure gauge by clicking the link.Some company will make marking to show you which is pump pressure, which is boiler pressure. Some company won't. But don't worry, is very easy to identify.

First, Boiler pressure is mean the big tank boiler inside the coffee machine, this boiler is use to supply hot water for tea or use the steam and pressure generate inside to steam milk. This boiler mostly didn't fill up full and will give some gaps to generate hot steam. The pressure of this boiler mostly 1.0-1.5 Bar depend on machine (capacity), the temperature inside this boiler is around 120 degree Celsius. We will not using the hot water here to extract coffee because the temperature too high and cost over extract for your coffee. Base on the boiler tank, there's many coffee machine company invented the way to have a right temperature and consistency for extract coffee. One of the first invented the Heat Exchange system is La Faema with E61 Group Head. so we can understand that, the water from to go to group head all the way no pressure involve.

About E61 check the link for more.
Second is Motor Pump Pressure. Motor Pump Pressure very easy to understand which is pressure generate by motor pump. Please remember this pressure doesn't mean the pressure inside the group head. Most of the coffee machine will have 9 bar pump pressure to help you to extract the espresso. When you heard about people say pressure profile, it mean we are profiling the pressure of motor pump to control the extraction. We will have another topic talking about pressure profile next time.


Third is real time coffee pressure happen in the group head, This mean when we introduce water to contact with the coffee puck we are tamping inside the basket, the pressure generate in between shower screen & coffee puck. before the space is filling with water, there's no pressure until water is introduce and fill up the space and the coffee puck create resistance, this is where pressure is generate. Fortunately we just buy in a machine which install the pressure gauge in the group head for us to check the real pressure when full extraction progress happen.


This is why we have to understand everything about the progress of the extraction and the structure and technology of your coffee machine can do. because our goal is to get consistency.


Áp suất trong máy cà phê là gì

Hầu hết các barista biết rằng máy cà phê sử dụng áp suất dưới 9 bar để chiết xuất cà phê dưới. Vậy áp suất 9 bar mạnh như thế nào? Hãy tưởng tượng môi trường mà các bạn đang sống hiện tại có áp suất 1 bar, áp suất không khí trong bình đun là khoảng từ 1.0 đến 1.5 bar và bạn đã có thể có sữa được đánh nóng bằng hơi nước rất mạnh.


Trong máy pha cà phê, có tất cả 3 nơi tạo ra áp suất. Bạn sẽ thường thấy có 2 đồng hồ đo áp suất nhìn như hình sau:Một vài hãng sẽ làm những dấu hiệu cho bạn dễ nhận biết đâu là áp suất vòi bơm, đây là áp suất bình đun. Một vài hãng sẽ không làm. Tuy nhiên, đừng lo lắng vì điều này cũng khá dễ nhận biết.


Đầu tiên, áp suất bình đun là áp suất tại bình đun lớn phía trong máy pha cà phê, bình đun này dùng để cung cấp nước nóng cho trà hoặc dùng khí nóng và áp suất để đánh sữa. Bình đun này hầu như sẽ không đầy và sẽ giữ một khoảng hở dành cho khí nóng. Áp suất của bình đun thường sẽ rơi vào khoảng từ 1.0 đến 1.5 bar tuỳ thuộc vào máy (khả năng chứa), nhiệt độ bên trong bình đun là khoảng 120 độ C. Chúng ta sẽ không dùng nước tại đây để trực tiếp chiết xuất cà phê, bởi vì nhiệt độ nước quá cao, sẽ gây ra chiết xuất quá cho cà phê của bạn. Dựa vào bình đun, rất nhiều hãng đã thiết kế ra nhiều cách để có nhiệt độ chuẩn và ổn định dùng cho chiết xuất cà phê. Một trong những phát minh đầu tiên, đó là Heat Exchange - Trao đổi nhiệt trong La Faema với Group Head E61. Do đó, chúng ta có thể hiểu rằng, từ bình đun, nước lên tới group head mà không cần có sự can thiệp của áp suất.Thứ hai là áp suất mô tơ bơm. Áp xuất mô tơ bơm rất dễ hiểu - là áp suất được tạo ra bởi mô tơ bơm. Hãy nhớ rằng đây không phải là áp suất bên trong group head. Hầu hết máy pha cà phê sẽ có bơm với áp suất 9 bar giúp bạn chiết suất esspresso. Khi bạn nghe nói về hồ sơ áp suất, điều đó có nghĩa là áp suất của mô tơ bơm điều khiển sự chiết suất. Chúng ta sẽ có những chủ đề khác nói về vấn đề này vào lần tới.


About E61 Tìm hiểu thêm về E61 tại đây.


Thứ ba là thời gian thực áp suất cà phê diễn ra trong group head. Điều này có nghĩa là khi chúng ta để nước tiếp xúc với bánh cà phê mà chúng ta đã nén trong rổ cà phê. Áp suất được tạo ra giữa shower screen và bánh cà phê. Trước khi không gian được làm đầy bởi nước, không có áp suất cho đến khi nước được tiếp xúc với cà phê và tràn đầy không gian với bánh cà phê, tạo ra lực cản, đây chính là khi sử dụng đến áp suất. Thật may rằng chúng tôi chỉ mua những máy cà phê đã có sẵn đồng hồ đo áp suất trong group head để kiểm tra áp lực thật khi quá trình chiết xuất diễn ra.


Đây là lý do chúng ta cần phải hiểu thật rõ về quá trình chiết xuất và cấu trúc, công nghệ của máy pha cà phê bạn sử dụng. Bởi lẽ, mục tiêu cuối cùng vẫn là làm sao để đạt được sự ổn định.

724 views0 comments

© 2018 by D'codeS Coffee Lab & Campus Vietnam.

Công ty cổ phần phát triển cà phê bền vững - Sustainable Coffee Developement., jsc

Hotline: (+84) 2466 624 548 - (+84) 989 959 548 - (+84) 866 509 388

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

​Class address: No 48M2 - Alley 37 Tran  Kim  Xuyen - Cau Giay District - Hanoi - Vietnam