top of page

CHƯƠNG TRÌNH Q-GRADER

CQI -VIỆN CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ

D'codeS Việt Nam tự hào là một trong những Cơ sở đào tạo cao cấp của SCA, giúp chúng tôi có thể tiến hành các khóa học Q-Grader trong một khuôn khổ nhất định. Thông qua mạng lưới và mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi liên tục tổ chức trọn gói đào tạo & kiểm tra Q-Grader (Arabica & Robusta). Bên cạnh Q-Grader, chúng tôi cũng đang thực hiện chương trình Q-Processing của Viện Chất lượng Cà phê (Coffee Quality Institute).

Q-GRADER.jpeg
Q-Robusta-Grader-TM-1-248x300.jpeg
Q_Processing-300x300.jpg
Trademark (7).png
Trademark (5).png
bottom of page