top of page

Nơi lưu giữ nhưng khoảng khắc tuyệt vời
tại Trường đào tạo cà phê D'codeS Coffee Lab

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU BARISTA TOÀN DIỆN 

BUỔI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ BARISTA TẠI BONJOUR CAFE - 17/5/2021 

EXTRACTION - CHIẾT XUẤT CÀ PHÊ

NHỮNG CUỘC THI - SỰ KIỆN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG