Địa điểm tổ chức: Mezzanine lab. Building, Số 12, Đường 12, khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM

Thời gian: 9:00-12:00 và 14:00-17:00 - Ngày 21/05/2020
​Speaker: Lee Chea Hong 
 

*Chú ý: Chúng mình giới hạn tối đa chỉ 20 vé dành cho 20 bạn đăng kí đầu tiên. 
​Các bạn chuyển khoản sau khi đã đủ người, chúng mình sẽ liên hệ qua sđt để hoàn lại phí cho bạn.

 

     PHÍ THAM GIA: 1.000.000 VND /1 vé 

      * 01 vé có thể đi kèm 1 người 

Để đăng kí tham gia, vui lòng chuyển khoản qua stk: 
Vpbank Sở giao dịch 
STK:  124620155
Chủ tài khoản: Đặng Hải Yến
Nội dung: SĐT_workshop Brewing
​Ví dụ: 0981234567 workshopbrewing